Project Details

Description

Baggrund
Social inklusion anerkendes som et centralt aspekt både for elevers trivsel og for uddannelsesmæssige resultater.
Social inklusion blandt elever kan øges ved at styrke elevernes deltagelse. Skole- og fritidspædagoger i indskolingen kan bidrage til at engagere elever som aktive deltagere i deres skole- og hverdagsliv, og således udvikle udviklings- og læringsmuligheder, hvor elever kan opleve sig selv som aktive agenter.
Formålet med projektet er at give skole- og fritidspædagoger mulighed for at udforske og udvikle det professionelle arbejde på skole- og fritidsområdet baseret på elevernes perspektiver og erfaringer med social inklusion.

I projektet arbejder vi på at uddybe faglig viden og kompetence inden for fritidspædagogisk praksis og dele denne viden igennem kollegial international udveksling.
Desuden udvikler vi undervisningsmateriale til skole- og fritidspædagoger og endelig evaluerer vi strategier, hvor pædagoger og forskere i samarbejde skaber udviklings- og læringsmuligheder, der understøtter elevernes sociale tilhør og handlefrihed.

Forskningsspørgsmål
I projektet undersøger vi sammenhængen imellem elevers følelse af aktiv deltagelse og social inklusion i indskolingen på tværs af skole og SFO.


Key findings

Forventede resultater
På baggrund af projektets resultater udvikles en handbook og en toolbox til inspiration for andre praktikere på området for skole- og fritidspædagogik.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/2031/08/23

Collaborative partners

  • Linköping University (lead)
  • Tallinn University
  • Pädagogigische Hochschule, Zürich
  • Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale
  • ERASMUS+

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.