Socialpædagogisk kompetenceudvikling for personalet i Vestre Fængsels ungdomsafdeling fortsat

Project Details

Description

Fængselsdirektoratet, ledelsen og personalet i Vestre Fængsels ungdomsafdeling var så glade for forløbets faglige styrkelse, at de henvendte sig for et opfølgningsprojekt.
Projektet er en kombination af undervisning i analytiske perspektiver på de unges livssituation og medarbejdernes egen praksis på den ene side og konkrete indsatser ift udvikling af hverdagens praksis i forlængelse af de fælles faglig refleksioner og projektets perspektiver. Målet er altså at højne det analytiske/faglige niveau i personalegruppen i socialpædagogisk retning samt at kombinere dette med konkret udvikling af praksis i forlængelse heraf (og i forlængelse af eksisterende praksis. Projektet er rekvireret af fængselsdirektoratet og er derudover i praksis et samarbejde mellem undertegnede og ungdomsafdelingens personale.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1909/03/20