Socialpædagogisk relationsarbejde blandt unge voksne med psykosociale problemer

  Project Details

  Description

  Projektet arbejder med et dobbelt perspektiv på socialpædagoger og unge/unge voksne med forskellige psykosociale problemer. Projektet er designet som et netværksprojekt, som tager udgangspunkt i feltarbejde blandt beboere og personale på et socialpædagogisk bosted for unge/unge voksne med psykosociale problemer, kombineret med en serie af interviews og workshops. På baggrund af denne undersøgelse vil vi følge tråde, der fører ud af institutionen til andre tilbud, som er tilrettelagt som understøttende eller opfølgende tilbud for den samme gruppe.
  StatusFinished
  Effective start/end date23/05/1622/12/18

  Keywords

  • interview
  • special needs education
  • field work

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.