Socialpædagogiske fortællinger

  Project Details

  Description

  Dette er et afklarende, tværgående projekt, som undersøger forskellige perspektiver på det socialpædagogiske arbejde i form af brugere og pædagogisk personale på forskellige typer af socialpædagogiske tilbud samt f.eks. socialpædagogiske underviserekspertiser på pædagoguddannelsen og studerende, der har valgt/ønsker denne specialisering. Hvad ’bliver’ socialpædagogisk arbejde til, set fra disse (og evt. andre) forskellige perspektiver?
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/1622/12/18

  Keywords

  • learning, educational science and teaching

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.