Socialt entreprenørskab. Kortlægning og casestudie af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus Kommune

Project Details

Description

Projektets sigte er at kortlægge socialøkonomiske virksomheder i Aarhus Kommune. Som et relativt nyt fænomen er de socialøkonomiske virksomheder er præget af stor forskellighed med hensyn til virksomhedsform, organisering, hvad der produceres, og gruppen af ansatte. Det er projektets intention at bidrage til udviklingen af de begreber som tages i anvendelse for at forstå og beskrive sektoren, og projektet har et særligt fokus på socialøkonomiske som arbejder med integration af udsatte borgere i arbejdsmarkedet. Der etableres en følgegruppe for projektet med deltagelse af Aarhus kommune, der pt. er i færd med at udarbejde en strategi for socialt entreprenørskab, Center for Socialt Entreprenørskab på Roskilde Universitet, og repræsentanter for socialøkonomiske virksomheder i Århus. Projektet skal bidrage til implementeringen af kommunens strategi for området, og der skal udarbejdes et case materiale til brug for undervisning i socialt entreprenørskab og innovation på professionsuddannelserne.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/1231/12/13

Projects