Project Details

Description

Projekt Specialisering i praksis er et forsknings- og undersøgelsesprojekt, der går i sporerne af profiluddannelsen: Dagtilbudspædagogik målrettet udsatte boligområder - en profiluddannelse på Institut for pædagog uddannelsen.

Formålet er at forfølge profiluddannelsens mål og undersøge:
• Om de i profiluddannelsen uddannede pædagoger oplever at have fået særlige kompetencer i at bidrage til sikre børn i udsatte positioner de bedste muligheder for udvikling, trivsel, læring og dannelse.
• Om de i profiluddannelsen uddannede pædagoger kan etablere og understøtte pædagogiske læringsmiljøer, kan arbejde inkluderende, mangfoldigt, skabe deltagelsesmuligheder for både børn og forældre samt samarbejde på et niveau, der gavner børn og forældre.
• Er det lykkedes at skabe og udvikle en profiluddannelse i et tæt samarbejdet med praksis og derigennem skabe en særlig grad af kobling mellem teori og praksis og et afsæt i de udfordringer og dilemmaer, der var knyttet til de enkelte praktiksteder.
• Oplever ledere og pædagoger at profilen har understøttet rekrutteringen af kvalificerede pædagoger til udsatte boligområder.

Projektet ønsker herved at skabe viden om, hvorvidt specialiseringsprofiler på Pædagoguddannelsen kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer, i denne sammenhæng i relation til børn i udsatte positioner og deres ulige livsmuligheder.
AcronymProprax
StatusActive
Effective start/end date01/09/2331/01/25

Keywords

  • education, professions and jobs