Specialisering til Modeindustrien - Undervisningsmoduler i 3D Fashion and Digitalization

Project Details

Description

Projektet søger at udvikle et antal case prøvemoduler i 3D animation til tekstil- og modebranchen i samarbejde med førende danske modefirmaer, herunder Bestsellers.
Projektet er et samarbejde med VIA Design i Herning og ligger under VIA Design, Business and Storytelling.
Målet for prøvehandlingerne, er at kunne generere positive resultater til grundlag for udarbejdelse af en ansøgning om oprettelse af specialisering i 3D Fashion & Digitalization

Layman's description

Ny uddannelsesspecialisering for animatorer, designere, grafikere, tekstil designere.

Key findings

-oprettelse af undervisningsmodul i 3D Fashion, 5-10 ECTS
-godkendelse af specialiseringsuddannelse i 3D Fashion, 30-60 ECTS
Short title3DFashion
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1831/12/20

Collaborative partners

  • Bestseller A/S (Project partner)
  • VIA University College (Project partner)
  • Center for Animation og Visualisering (lead)

Keywords

  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.