SPISEY - Understøttende praksis for inkluderende skolegang og uddannelse for unge

Project Details

Description

European Inclusion Compass er udviklet gennem et europæisk samarbejde inden for et ERASMUS + 3 projekt, kaldet SPISEY . Partnere fra Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrig og Spanien er sammen i gang med at opbygge dette procesværktøj med det primære mål at hjælpe skoleledelsen på enhver slags skole eller uddannelse med at lette implementeringen af inkluderende skolegang i forbindelse med uddannelse af børn og unge. Inkluderende skolegang og uddannelse er en proces, der involverer tilpasning og udvikling, således at der tages højde for at alle børn og unge kan deltage i fællesskaberne uanset forskellighed i baggrund, kompetencer mv. Dermed er det i høj grad OGSÅ en ledelsesproces, der, udover ledelse, kræver samarbejde, planlægning og koordinering internt såvel som eksternt i forhold til aktører som fx politikere, lokal administration, lokalsamfund, kolleger, andre fagfolk samt netværk og ngo'er - og ikke mindst forældre og børn. SPISEY-projektets hovedmål er at udvikle og implementere en innovativ, proaktiv, strategisk og inkluderende ledelsesmodel, der kan hjælpe skoleledelse, lærere og andet pædagogisk personale med at etablere, udvikle og vedligeholde inkluderende praksisfællesskaber

Layman's description

SPISEY er et ERASMUS +3 projekt med fokus på at skabe nye måder at støtte unges overgang mellem fx grundskole og ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Projektet arbejder med Det Europæiske Inklusionskompas som redskab for at støtte ledere, lærere og andre aktører i støtten til de unge.

Key findings

Projektet afsluttes juni 2022.
Short titleDet Europæiske Inklusionskompas
AcronymSPISEY
StatusActive
Effective start/end date01/01/1930/06/22

Keywords

  • education, professions and jobs