Sprog giver faglig læring

Project Details

Description

Målet er at skabe ny viden om, hvordan en skole ved at fokusere på udvikling af teamsamarbejdet og med fokus på ordforrådsudvikling kan styrke kvaliteten af undervisningen i fag og på tværs af fag. Lærere og pædagoger skal gennem projektet skabe et rum for fælles forberedelse, systematisk anvendelse af data og en styrket videndelingskultur om ordtilegnelse og fagligt ordforråd i alle skolens fag.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1630/06/17

Collaborative partners

  • (lead)
  • Strandgårdsskolen, Ishøj (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.