Sproggaven

Project Details

Description

Med Sproggaven ønsker Fredensborg Kommune at udvikle, kvalificere og systematisere daginstitutionernes arbejde med en udvidet form for dialogisk læsning. Dialogisk læsning er en interventionsform, der styrker børns ordforrådstilegnelse, og den har vist sig effektiv over for alle børn uanset socioøkonomisk baggrund. Derudover kan dialogisk læsning anvendes fra en meget tidlig alder, da den udviklingsmæssigt er passende til førskolebørn.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/10/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.