Sprogmodeller og skriftlighed i udskolingens sprogfag engelsk, fransk og tysk

Project Details

Description

Projektet har til formål at bidrage til en ny skrivedidaktik og -praksis med afsæt i en undersøgelse af, hvordan sprogmodeller som fx SkoleGPT kan understøtte elevernes arbejde med skriveprocesser og -produkter i udskolingens tre sprogfag engelsk, fransk og tysk.
Projektets undersøgelse af, hvordan sprogmodeller kan bruges til at understøtte udviklingen af skrivefærdigheder hos udskolingselever, bliver afviklet som et aktionslæringsforløb (Plauborg, Andersen og Bayer, 2007), hvor deltagende sproglærere med støtte og sparring fra KP-lektorer designer og iværksætter aktioner i form af øvelser i generel brug af den udvalgte sprogmodel og særligt tilrettelagte sprogmodelbaserede skriveaktiviteter.

Key findings

Projektet munder ud i to praksisnære resultater: 1) læringsaktiviteter, der illustrerer, hvordan sprogmodeller kan bruges til at understøtte skriveprocesser i udskolingens sprogfag engelsk, fransk og tysk og 2) dertilhørende didaktiske anbefalinger (ny viden) til sproglærere i udskoling om, hvordan sprogmodeller som fx ChatGPT eller Perplexity kan bruges til at understøtte elevernes arbejde med skriftlighed.
Short titleSoSu
StatusActive
Effective start/end date01/04/2430/06/25

Keywords

  • learning, educational science and teaching