Project Details

Description

Sektorprojekt om udvikling af digital baserede forløb og praksisnære kompetenceudviklingsforløb til naturfagslærere og naturfaglige teams i grundskolen.
Budget: 18.670.824 kr. (finansieret af STUK). Lead: VIA University College
Short titleSNL
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2028/03/23

Collaborative partners

  • VIA University College (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.