Stærkere læringsfællesskaber

Project Details

Description

Det overordnede mål med projektet er at udvikle en stærkere læringskultur i et 0-18 års perspektiv og skabe øget læring og trivsel hos alle børn og unge. Forløbet realiseres i samarbejde med Aarhus Kommune med deltagelse af alle kommunens skoler og dagtilbud.

Kernen i projektet er at udvikle stærkere læringsfællesskaber som den bærende organisationskultur, at det professionelle samarbejde styrkes i brugen af data, faglig viden og erfaringer – og der reflekteres over dem i fællesskab.

Ledere, faglige fyrtårne og ressourcepersoner indgår i et fælles kompetenceudviklingsforløb i perioden 2019-2021. Projektet støttes delvis af A.P Møller Fonden.
Short titleSLF
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/12/21

Collaborative partners

Keywords

  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.