Project Details

Description

Udvikling af dansk model for Kognitiv stimulationsterapi (CST), der skal hjælpe mennesker med demens med at styrke deres kognitive funktioner. Det er en 7 ugers gruppeintervention, hvor små grupper af mennesker med mild til moderat demens mødes med en gruppeleder 2 x ugentligt, og stimuleres til nye tanker og refleksioner i en tryg atmosfære. Udviklet gennem inddragelse af en lang række aktører og kultural-adaption af engelsk certificeret model. Afprøvet i 5 kommuner i 2018-19 med positivt resultat og bemidlet med penge fra Trygfonden.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1801/03/20

Collaborative partners

 • Syddjurs Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Køge Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Annette Johannesen (lead)
 • Alzheimerforeningen
 • Nationalt Videnscenter for Demens
 • University College London

Keywords

 • dementia

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.