STEAM i 4. - 6. klasse

Project Details

Description

Strategien ”Sammen om naturvidenskab”, udgivet af Astra, rummer en lang række anbefalinger, der skal styrke det naturvidenskabelige område i retning mod mere teknologi og engineering i hele uddannelseskæden (http://astra.dk/stemstrategi ). Allerede i forordet omtales STEM-strategien og STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Strategien taler også kort om synergieffekter ved en koordineret indsats mellem naturfag og andre fag, eks. håndværk og design. Kreativitet, forestillingsevne og undren og anvendelsen af ny teknologi knytter sig til både håndværk og design, matematik og naturfagene.

Projektet tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan kan STEAM-fagene (Science, Technologi og Art) støtte op om hinanden og indgå i et tæt samarbejde om undervisning i teknologi og innovationsprocesser på grundskolens mellemtrin og i læreruddannelsen?
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1731/12/19