Project Details

Description

Undersøgelsesspørgsmål: I hvilken grad bruges steder som kundskabskilde og læringsobjekt, og hvad kendetegner brugen af steder i udeskoleforløb gennemført på danske skoler?

Data/empiri: et antal undervisningsforløb som er produceret, beskrevet og afprøvet af demonstrationsskoler i projekt Udvikling af Udeskole (2013-17) ud fra en skabelon.

Teorigrundlag: Man kan i praksis tale om tre typer af områder, som typisk udgør uderummet på danske skoler: skolegården/sportspladsen v skolen; et særligt udeskoleområde og fordybelsesrum tæt ved skolen; og skolens nærområde. Forsker i blandt andet den angelsaksiske skoles brug af place-based learning, David A. Gruenewald, opstiller i sin artikel ”Foundations of Place: A Multidisciplinary Framework for Place-Conscious Education” (Gruenewald, 2003) fem steds-dimensioner eller måder at betragte og bruge steder på i flerfaglige pædagogiske sammenhænge, således perceptual, sociological, ideological, political og ecological. Gruenewalds steder og stedsdimensioner er formentlig kun at finde i undervisningsforløb, der bevæger sig helt uden for skolens afgrænsede områder, nemlig i nærområdet. Det er sådanne stedbaserede læringsrum, projektet interesserer sig for.

Analyse: Undersøgelse af de indsamlede undervisningsforløbsbeskrivelser mhp at se hvilke kategorier de skriver sig ind i (Eggersen 2017) OG (i dem som kan siges at bruge steder som kundskabskilde og uv-genstand): hvilke af Gruenewalds stedsdimensioner der gør sig gældende i de indsamlede undervisningsforløb?

(Gruenewald: "Foundations of Place", American Educational Research Journal vol 40 no 3, 2003)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching