Stilladserede fællesskaber i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

Project Details

Description

Forskningsprojektet ´stilladserede fællesskaber´har til formål, at undersøge, hvordan den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i praksis understøtter elevernes deltagelse i sociale fællesskaber, med henblik på overgang til voksenlivet. Forskningsdesignet er tilrettelagt som en case baseret undersøgelse af, hvordan unges deltagelse i fællesskaber stilladseres, såvel på institutionelt, team og individuelt niveau. Dokumentanalyser og interviews sikrer data på institutionelt niveau og etnografisk feltarbejde bidrager med viden på borgerniveau. Teoretisk er projektet funderet i teori om deltagelse i sociale fællesskaber (Wenger, 2004) og stilladsering (Wood, Bruner & Ross, 1976) stilladseringsniveauer, (Phillipsen 2009) og stærke og svage rammesætninger (Bom & Troelsen). Projektet gennemføres i perioden 2018 og 2019.

Layman's description

Forskningsprojektet har til formål at undersøge hvordan den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på institutionelt og team niveau understøtter elevernes deltagelse i sociale fællesskaber.
Short titleStilladserede fællesskaber i STU
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19

Keywords

  • community of practice