Stofbrugere og sundhed (Kronisk syge)

    Project Details

    Description

    Dette forskningsprojekt er det første i Danmark, der samlet vil undersøge sundhedsprofessionelles og brugeres vurdering af virkningen af stofindtagelsesrum på stofbrugeres sundheds og velfærd. Stofbrugere er en socialt udsat og sårbar gruppe borgere, der ofte er ekskluderet fra samfundet. Stofmisbrug er en markant risikofaktor for en række akutte og kroniske sygdomme. Stofbrugere udgør derfor en højrisikogruppe, der har højere sygelighed, markant overdødelighed og lavere gennemsnitslevealder end den øvrige del af befolkningen. Loven om stofindtagelsesrum, i 2012, har gjort det muligt at åbne stofindtagelsesrum, der forventes at forbedre stofbrugeres sundhed, livskvalitet og overlevelse. Stofbrugere har mulighed for at indtage deres illegale rusmidler i et trygt og rent miljø i stofindtagelsesrummene, hvor sundhedsprofessionelle overvåger indtagelsen. Dette betyder, at risikoen for død ved overdosering, fejlinjektioner og infektioner reduceres, og dermed nedsættes antallet af akutte og kroniske sygdomstilstande. Det betyder også, at stofbrugerne i højere grad undlader at injicere på åben gade, og derved undgås uværdige, ydmygende og stærkt risikofyldte situationer. Samtidig vil gademiljøet opleves mere trygt og rent for borgere i nærmiljøet.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/11/1330/06/15