Stor drama med de små: Procesdrama i indskolingens litteraturundervisning

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at forske i, hvordan undervisning med drama kan udvikle indskolingselevers deltagelse og medbestemmelse i grundskolens danskfag, med særligt fokus på fortolkning af litteratur. Dette forskningsfokus kan kvalitativt udvikle undervisning med drama som en del af grundskolens litteraturundervisning i indskolingen, og dermed også styrke den praktisk-musiske dimension i danskfaget.
Short titleStor drama med de små
StatusActive
Effective start/end date01/01/2231/12/24

Collaborative partners

  • Aarhus University (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.