Strategihåndtering for større utilsigtede hændelser, vold og trusler på professionshøjskoler

  Project Details

  Description

  et udviklingsprojekt, der i samarbejde med bygnings- og sikkerhedsansvarlige på 5 professionshøjskoler, fokuserer på at udvikle en strategi for håndtering og forebyggelse af vold og trusler på skolerne. Projektet involverer forskellige grupper af studerende, medarbejdere og ledelse med henblik på at afdække problemområder, få viden om forskellige hændelser og finde løsninger. Denne viden skal bruges som input til udarbejdelse af strategier på de enkelte skoler. Baggrunden for projektet er en generel mangel på planlægning i relation til vold og trusler, hvorimod der er implementeret strategier for brandsikkerhed.
  Nøgleresultater
  Der er 6 faser i projektet - og de første 3 faser er gennemført.
  Resultaterne er beskrevet i foreløbig 3 afrapporteringsrapporter til vores praksissamarbejdspartnere
  Short titleBYG
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/1701/02/20