Strategiplan - for pædagogisk IT-samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen København og Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev

 • Abildgaard, Henrik (Co-researcher)
 • Kjølseth, Annelise (Co-researcher)
 • Strømstad, Jytte Mørch (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Strategiplanen belyser, hvorledes samarbejdet mellem de to uddannelsesinstitutioner skal organiseres. Endvidere belyses forslaget, hvilke muligheder der findes, dels i form af basale færdigheder, der danner grundlag for forståelse og anvendelse af IT og som samtidig sikrer underviserne nye tidssvarende kompetencer, og dels anvendelse og udvikling af undervisningsmidler på det pædagogiske plan. Dette indebærer udvikling og formidling af nye læringsformer og undervisningsroller, både metodisk, didaktisk og teknisk.Endelig beskriver stratgiplanen konkret forslag til, hvordan de ønskede resultater opnås.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/0801/02/11

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.