Studenterperspektiver på studiemotivation og studieintensitet i regi af pædagogisk socialfaglig højskole, VIA Aarhus Campus C i forbindelse med evaluering og dokumentation.

Project Details

Description

Projektet retter sig mod at undersøge studerendes studieintensitet og studiemotivation i regi af PSH på Campus C. Formålet er at få viden om de valg den studerende træffer i et spænd mellem studie-arbejde-hverdagsliv, egne som samfundsmæssige forventninger for derigennem at kunne lægge op til strategiske diskussioner om læringspotentialer og pædagogisk-didaktiske fagligt begrundede valg i undervisningen på professionsuddannelserne i regi af PSH. Metodedesign er desktop research, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse fulgt op af fokusgruppeinterviews.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1631/12/16

Keywords

  • evaluation
  • education, professions and jobs