Project Details

Description

Projektets overordnede formål har været at etablere et professionelt læringsfællesskab på tværs af uddannelser for således at medvirke til at etablere et videnmiljø omkring innovation og entreprenørskab på tværs af UCL.

Layman's description

Målet med læringsfællesskabet er, at deltagerne inspirerer og inspireres, samt at der etableres et forum for refleksion og videndeling over egen undervisningspraksis og de studieaktiviteter, der tilbydes studerende. Deltagerene får metoder til at videreudvikle egen undervisningspraksis og studieaktiviteter i form af afprøvning og implementering af de nye metoder, tilgange, redskaber og værktøjer, der præsenteres på læringsfællesskabets møder.

Key findings

Projektets fokus har været at øge fleksibiliteten i undervisningen, arbejde med innovativ didaktik og skabe alsidige læringsmiljøer. Projektet har sikret etablering, organisering, facilitering og understøttelse af et professionelt læringsfællesskab på tværs af uddannelser med henblik på at styrke videngrundlaget på innovation og entreprenørskabsområdet.
Short titleMOVE ID: 652
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/18

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs