Project Details

Description

Program for uddannelseskvalitet er blevet bedt om at lave følgeforskning af de trivselsfremmende initiativer, der blev iværksat på VIA som følge af den ekstraordinær trivselsbevilling fra UFM, der blev givet i december 2019 til alle videregående uddannelser.
Følgeforskningen falder i to dele: En mindre kortlægning af trivselsindsatserne, der er blevet iværksat på VIA’s grunduddannelser, samt på baggrund heraf et kvalitativt studie af udvalgte indsatsers betydning for de studerendes faglige og sociale trivsel.
Da en stor del af indsatserne vedrører brugen af studiegrupper, er det besluttet, at dette skal være fokus for det kvalitative studie. Studiet vil særligt undersøge hvilken betydning forskellige former for studiegrupper har for de studerendes oplevede faglige og sociale trivsel, herunder betydningen af studiegruppens sammensætning, formål og autonomi for de studerendes deltagelse, samarbejde og oplevet læringsudbytte.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2130/06/22

Keywords

  • students