Project Details

Description

Studielivsprojektet - Studieliv og psykosociale problemer - unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelse - er et treårigt forskningsprojekt. Vi undersøger sociale og faglige fællesskaber i danske videregående uddannelser. Og vi undersøger, hvordan psykosociale problemer præger nogle studerendes studieliv. I projektet følges 75 unge, der er i gang med en universitetsuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, og som oplever forskellige former for psykosociale problemer.

Projektet er både rettet mod at skabe forskningsbaseret viden om studerende og livet med psykosociale problemer, men i lige så høj grad også at være med til at ændre praksis, så universiteter og professionshøjskoler kan blive bedre til at forebygge og hjælpe studerende med diagnoser og generel mistrivsel.

Layman's description

VIA University College, Studie- og karrierevejledningen, deltager som samarbejdspartnere i projektet.
Short titleRUC
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1801/08/21

Collaborative partners

  • Roskilde University (Project partner) (lead)

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.