Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde omkring klinisk uddannelse i sygeplejeskeuddannelsen

Project Details

Description

Projektets formål er at skabe ny viden om, hvordan en intervention bygget op omkring en specifik anerkendt og forskningsbaseret samarbejdsteori og metode (relationel koordinering) kan bidrage med nye løsninger til både at styrke det tværsek-torielle samarbejde omkring klinisk uddannelse og skabe større sammenhæng mellem teoretisk undervisning og kliniske uddannelse med henblik på at etablere de bedste læringsmuligheder, øge motivation og engagement samt fastholde de sygeplejerskestuderende i uddannelsen. Formålet vil blive adresseret igennem følgende spørgsmål:
1. Hvad karakteriserer det tværsektorielle samarbejde mellem kliniske vejledere ved kliniske praktiksteder og undervisere ved sygeplejerskeuddannelsen og hvilke udfordringer kan identificeres i dette samarbejde? (Studie 1 – et interviewstudie)
2. Hvordan og i hvilken udtrækning kan en intervention med anvendelse af en rela-tionel model for forandring understøtte en succesfuld implementering af forbed-ringsindsatser, der på kort og lang sigt styrker det tværsektorielle samarbejde om-kring klinisk uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen? (Studie 2 – et interventi-onsstudie).
3. Hvordan kan relationel koordinering anvendes til kvalificering af uddannelsestil-rettelæggelse i sygeplejerskeuddannelsen? (Studie 3 – et mixed methods studie).
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

  • University College of Nothern Denmark (Project partner)
  • Region Nordjylland (Project partner)
  • (lead)

Keywords

  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs
  • disease, health science and nursing