Styrkelse af faglig stolthed i erhvervsuddannelser

Project Details

Description

Projektets overordnede mål er konkret at understøtte og udvikle den faglige stolthed hos elever i erhvervsuddannelserne samt medvirke til forøgelse af den samfundsmæssige respekt for arbejdet med det gode håndværk i erhvervsuddannelserne. Dette skal bidrage til erhvervsuddannelsernes attraktivitet hos unge i folkeskolens 9. og 10. klasse og hos voksne samt højne elevernes trivsel og læring i erhvervsuddannelserne.

Derudover sigter projektet mod at identificere og iværksætte de konkrete indsatser, som øger den faglige stolthed og samle denne viden i en forankringsmodel, der indeholder beskrivelser af de konkrete virkningsfulde indsatser. Dette med henblik på at andre erhvervsskoler efterfølgende direkte kan benytte forankringsmodellen.

Endelig er det et vigtigt mål for projektet at skabe og udvikle et samarbejde mellem de seks medvirkende uddannelsesinstitutioner om at forøge den faglige stolthed i Danmarks erhvervsuddannelser.
StatusActive
Effective start/end date01/04/2331/03/25

Collaborative partners

  • University College Copenhagen
  • Mercantec
  • Center for Erhvervsrettet Uddannelse Lolland-Falster
  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
  • VIA University College (lead)

Keywords

  • education, professions and jobs