Styrket fokus på børns læring

Project Details

Description

Projektet har to primære mål. Det skal styrke de pædagogiske medarbejderes kompetencer til at arbejde forskningsinformeret og systematisk med alle børns læring. Projektet skal udvikle et differentieret samarbejde med forældre om børnenes læring. For at nå målet vil der blive skabt et dynamisk samspil mellem forskning og pædagogisk praksis, som tager udgangspunkt i dagtilbuddenes konkrete behov.

VIA samarbejder i projektet med Rambøll Management Consulting, Det Nationale Center for Skoleforskning (NCS) ved DPU/AU, UCC samt kommunale forvaltninger og dagtilbud.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1731/08/18