Styrket indsats - Positiv afvigelse

Project Details

Description

Baggrund for projektet

Ca. 12.000 danske børn er anbragt uden for eget hjem – 40 % af de anbragte børn har som 16-17-årige ikke taget folkeskolens afgangsprøve, og 7 % af de anbragte børn går slet ikke i skole

Succeskriterier

Projektet skal medvirke til at forbedre anbragte børns mulighed for læring – konkret er målet, at flere anbragte børn og unge får folkeskolens afgangsprøve og succesfuldt overgår til en ungdomsuddannelse. I projektet følges også op på børnenes trivsel og antallet af konflikter.

Deltagere:
Ledere og medarbejdere fra 14 døgntilbud vil i fælleskab udfordre praksis og arbejde på at opdage og udbrede de skjulte løsninger, hvor vi lykkes med at støtte børnene til en succesfuld skolegang
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1501/06/17

Keywords

  • children and youth