Styrket netudbud i læreruddannelsen

    Project Details

    Description

    Udviklingsprojektets grundlag hviler på at de studerende motiveres af øget fleksibilitet og differentieringsmuligheder, samt et ønske om at tilbyde en uddannelse som benytter og udnytter det læringspotentiale som en medialisering af undervisning indeholder. På den baggrund er målet at UCC kan øge optaget af studerende på den netbaserede læreruddannelse. Det vil skabe mulighed for mere effektiv brug af ressourcer, øget differentiering af undervisning jævnfør studieaktivitetsmodellen, mindre pres på fysiske undervisningsrum og mere fleksible arbejdsmuligheder både i den asynkrone og synkrone undervisning. Endeligt skabes også mulighed for it-didaktisk og it-teknisk kompetenceudvikling på tværs af alle uddannelsesretninger i UCC inkl. på traditionelt ikke-netbaserede uddannelser.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/02/1631/05/16