Sunde Unge Gennemfører Uddannelse

Project Details

Description

Formålet er at øge unges mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, gennem læring om og fokus på sundhed. Vi vil udvikle et velfærdsprogram med et helhedsfokus på krop, psyke og sundhedskompetencer hos elever på erhvervsskolerne, som kan udbredes til hele landet.
Projektet forebygger gennem en sundhedsfremmende tilgang frafald på erhvervsuddannelserne og dermed gennemfører flere unge en faglært uddannelse og bliver arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Projektet henvender sig til alle unge på erhvervsskolerne, også unge som er i risiko for at være udsatte.

Projektet er støttet af Region Sjælland og Femern A/S
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2031/12/23

Collaborative partners

  • Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster (lead)

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.