Sundhed.dk svarsted for røntgenundersøgelser

Project Details

Description

Baggrund: Regionerne har udgivet en fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet i perioden 2013-2019, de skriver bl.a. at det skal være nemt for borgeren – både som patient og pårørende – at få adgang til egne data og dermed viden om egen sygdom og sundhed, så han/hun kan tage beslutninger om sygdomsforløbet på et oplyst grundlag.Regionerne vil understøtte dette med den fælles offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk, som nu er borgernes hovedindgang til sundhedsvæsenet på internettet (Digitale muligheder 2013-2019). Dette fører frem til det overordnede formål.
Formål:At undersøge hvorledes sundhed.dk fungerer som informationssted for borgernes / patienternes adgang til egne beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser, samt hvilken betydning det har for borgerens mestring / handlemuligheder i forhold til det konkrete svar på den billeddiagnostiske undersøgelse.
Metode: Under udarbejdelse men Interview med radiografer og spørgeskema til patienter med efterfølgende databehandling i et statistikprogram
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1431/01/16

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aarhus Univeristy Hospital (Project partner)
  • Diagnostic Centre, Regional Hospital Silkeborg, Silkeborg, Denmark. (Project partner)

Keywords

  • user surveys