Project Details

Description

I august 2021 kom den nye uddannelse ”Sundhedsadministrativ koordinator” (SAK). Uddannelsen vil på sigt erstatte uddannelsen til lægesekretær. Udviklingen og implementeringen af en ny uddannelse åbner for en sjælden mulighed for at følge uddannelsen fra start og få indsigt i, hvordan den udspænder sig i et omverdens-, uddannelses- og professionsperspektiv. Hensigten med projektet er, med SAK-uddannelsen som afsæt, at udvikle viden om, hvordan en ny uddannelse udvikles, finder fodfæste og positionerer sig i et velkendt og etableret fagfelt. Ligeledes er det hensigten at generere viden om, hvordan studerende danner professionsidentitet i en uddannelse uden en tydelig og genkendelig professionsideal at styre imod. Projektet indeholder to dele: en bagud skuende del der, gennem genealogiske metoder, har til hensigt at identificere de forståelsesbrud, forskydninger og spor, uddannelsen er blevet til på baggrund af (uddannelsens herkomst). Projektets anden del følger studerende fra hold SAK22F (start februar 2022) gennem deres uddannelse med forventet afslutning juni 2024. Fokus er på de studerendes oplevelser af og erfaringer med uddannelsen for herigennem at søge viden om, hvordan de udvikler og danner en identitet rettet mod deres kommende profession.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2231/12/23

Keywords

  • education, professions and jobs