Project Details

Description

Delprojekt vedr. udvikling af sundhedsklinik på Campus Roskilde. Studerende laver sundhedsprofiler og sundhedssamtaler med studerende og ansatte.
StatusActive
Effective start/end date01/02/11 → …

Keywords

  • health

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.