Sundhedspædagogiske teoriers anvendelse i forhold til fysisk aktivitet - KOL og CVD

Project Details

Description

Problemformulering:
Hvilken teoretisk viden anvendes i forbindelse med den sundhedspædagogiske intervention, der har fokus på at borgeren med KOL og CVD bliver i stand til at ændre sundhedsadfærd i forbindelse med fysisk aktivitet?
Projektet består af 2 trin. Trin 1: Er en systematisk litteratursøgning i forhold til hvilke sundhedspædagogiske teorier, der anvendes i forbindelse målgruppen. Trin 2 at bidrage med videndeling og vidensopbygning på det sundhedspædagogiske felt - eksempelvis via review artikel.
StatusFinished
Effective start/end date06/08/1201/07/13

Keywords

  • promoting health

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • SFH symposium

    Pernille Qvist Engstrøm (Paricipant)

    11 Dec 2012

    Activity: Participating in or organising an event typesConference

    File