Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Project Details

Description

Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring og Sundhed/VIAUC.
Dette tværprofessionelle projekt har haft fokus på såvel underviseres som studerendes opfattelse af og forståelse af de to professioners arbejde med sundhed og trivsel i børns hverdag, herunder skitsering af konkrete projekter i skolen i et tværprofessionelt samarbejde mellem pædagoger og lærere Dette tværprofessionelle projekt har haft fokus på såvel underviseres som studerendes opfattelse af og forståelse af de to professioners arbejde med sundhed og trivsel i børns hverdag, herunder skitsering af konkrete projekter i skolen i et tværprofessionelt samarbejde mellem pædagoger og lærere
StatusCurtailed
Effective start/end date01/01/1201/02/13

Keywords

  • play
  • social work
  • public school
  • health education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.