Supportive care, palliation og livskvalitet hos patienter med livstruende kræftsygdomme og deres pårørende - Et partnerskab om forskningsprioriteter

  Project Details

  Description

  Projektet handler om at skabe et partnerskab mellem patienter, pårørende og sundhedsfaglige specialister med henblik på fremtidig forskningsprioritering indenfor området omkring støtte og omsorg til patienter i behandling for akut leukemi og hjernetumor.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/1531/07/16

  Collaborative partners

  • Center for Sygeplejeforskning (Project partner) (lead)

  Keywords

  • palliation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.