Project Details

Description

Erasmus+ projekt. Formålet er at udvikle et fælles 'core-curriculum' for undervisning i bæredygtig udvikling på professions-bachelor niveau. På UCL er det læreruddannelsen der har lead - men andre uddannelser vil også bliver involveret. Det er både undervisere og studerende der deltager.

Layman's description

Udvikling af undervisningsmateriale til undervisning for bæredygtig udvikling.

Key findings

Forventet: Øgede kompetencer indenfor UBU (Education for Sustainable Development) blandt bachelor studerende. Endvidere øget kapacitet blandt undervisere fra de deltagende institutioner i Norge, Tjekkiet, Slovenien, Danmark.
Short titleSustainComp
AcronymSustainComp
StatusActive
Effective start/end date28/02/2227/08/24

Collaborative partners

  • Mazaryk University, Department of Pedagogy and Education (Project partner)
  • Forskergruppen "Lived Religion", Universitet i Agder (Project partner)
  • (lead)
  • University of Ljubljana (Project partner)

Keywords

  • social science courses
  • learning, educational science and teaching
  • promoting health
  • humanities
  • languages
  • scientific courses

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.