Sygdoms- og sundhedsopfattelser hos mænd med lungekræft

Project Details

Description

Projektet har til formål at skabe viden om hvordan mænd med lungekræft forstår og lever med deres sygdom i hverdagen. Denne viden er relevant i forhold til at skabe kræftrehabiliteringstilbud, som mænd med lungekræft finder relevante at deltage i.
StatusNot started