Sygeplejestuderende i klinisk forankrede forsknings- og udviklingsprojekter. Hvem er de, hvorfor engagerer de sig i dette og hvilken betydning får det for deres fagidentitet og fremtidige virke som sygeplejersker?

Project Details

Description

På sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus har vi gennem de seneste par år, givet dygtige engagerede studerende mulighed for at indgå i klinisk forankrede projekter i forbindelse med BA perioden. Disse projekter er karakteriseret ved at behandle kliniknære problemstillinger med en væsentlig tyngde i datamaterialet. De studerende er en del af hele projektfasen, fra problembeskrivelse til formidling i form af artikelmanuskript og giver dermed de studerende en unik indsigt i forskningsprocessen og betydningen af dette for den faglige udvikling.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/15