Sygeplejestuderendes læring i et hospitalsdesign med ensengsstuer

Project Details

Description

Projektet relaterer til Susanne Friis Søndergaards Post Doc projekt Fra flersengsstuer til ensengsstuer – et evalueringsstudie, der sker i samarbejde med Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. Formålet med post Doc projektet er at undersøge, hvilken betydning et ændret hospitalsdesign har for patientoplevet kvalitet, sygepleje, kompetenceudvikling og studerendes lærings- og uddannelsesforhold?
Vi undersøger i vores del af projektet studerendes lærings - og uddannelsesforhold med særligt fokus på sygeplejestuderendes læring.

Realistisk evaluering er valgt som metodologi, hvor hensigten er at undersøge, hvad virker for hvem, hvornår og under hvilke omstændigheder. Realistisk evaluering har baggrund i kritisk realisme. Undersøgelsens programteori er følgende: Et hospitalsdesign med ensengsstuekoncept har indflydelse på sygeplejestuderendes muligheder for læring i den kliniske praksis.

Metodisk har vi arbejdet med deltagende observation til datagenering, hvor vi har fulgt sygeplejestuderende i praktik på afdelinger med ensengsstuer. I databearbejdning og analyse har vi arbejdet med realistisk evaluering i vores søgen efter svar på, hvad virker for hvem, hvornår og under hvilke omstændigheder.

Vores teoretiske forståelsesramme for læring er med afsæt i Knud Illeris´ læringsteori og definition af læring og med en forståelse af, at læring sker igangsættes af mange forskellige forhold. Det betyder også, at læring ikke kun sker på baggrund af et samspil mellem sygeplejerske og sygeplejestuderende, men i lige så høj grad kan ske studerende imellem og mellem patient og sygeplejestuderende.

Layman's description

Vi undersøger i projektet forhold og underliggende mekanismer i klinisk praksis som har betydning for sygeplejestuderendes læring, når hospitalsdesignet er ensengsstuer. Vi har via observationsstudier med sygeplejestuderende i praktik på afdelinger med ensengsstuer undersøgt, hvad der kan tænkes at have indflydelse på deres læring.

Key findings

Grundet tidsbegrænsning på FoU-projektet har det ikke været muligt at foretage en fuld analyse af datamaterialet, men et væsentligt fund er, at fravær af vejleder eller vejledning har betydning for, at der ikke forekommer ikke tydelige tegn på læring hos nogle studerende. Fravær af vejleder/vejledning har tillige det outcome, at der ikke skabes sammenhæng mellem teori og praksis samt at der ikke skabes et refleksivt rum mellem vejleder og studerende. Fraværet af vejleder eller vejledning kan omhandle såvel fravær i fysisk form og manglende opmærksomhed på den studerende, mens de er sammen på patientstuen.
Short titleSygeplejestuderendes læring i et hospitalsdesign med ensengsst
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/12/20

Collaborative partners

  • Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (lead)
  • Regionshospitalet Viborg

Keywords

  • education, professions and jobs
  • disease, health science and nursing