SYSTEMATISK FOKUS PÅ PROGRESSION I SAGSBEHANDLINGEN PÅ BØRNE OG UNGEOMRÅDET

  • Nielsen, Hanne (Principle researcher)
  • Lukyanov-Renteria, Andrey (Principle researcher)
  • Myglegård Andersen, Heidi (Co-researcher)

Project Details

Description

Flere udsatte børn og unge skal have et hverdagsliv, som ligner alle
andres og hjælpes ind i en livsbane, som gør dem i strand til at stå
på egne ben som voksne. Derfor er en tidligere, mere forebyggende
og effektiv indsats på området for udsatte børn og unge en stærk
ambition som med forskellige nationale og lokale tiltag er under realisering i disse år i kommunerne.
Ambitionen er kendetegnet ved, at barnet først og fremmest må
sættes i centrum både ift. at sikre, at det er barnets behov, der bestemmer indsatsen, og at barnet og familien inddrages som aktive
medspillere i sagsforløbet. Det står også centralt, at foranstaltningsforløb, uanset hvor der sættes ind på indsatstrappen, skal bevæge barnet ’ned ad indsatstrappen’ ift. at understøtte en normalisering af barnets hverdag, samtidig med at fokus er på at anvende
de mest virksomme sociale indsatser.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1931/12/22