Tæt på læringseffekten

  Project Details

  Description

  Et flerårigt didaktisk efteruddannelsesprojekt i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk, hvor lærere på mellemtrinnet uddannes til aktionslæringsvejledere med henblik på sammen med kolleger at udvikle undervisningen så elevernes læring synliggøres gennem læringsmål og feedback. Efteruddannelsen består både i kursus og coachingforløb.
  StatusFinished
  Effective start/end date24/08/1531/01/18

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Vallensbæk Kommune (Project partner)
  • Glostrup Kommune (Project partner)
  • Brøndby Kommune (Project partner)

  Keywords

  • action learning

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.