Tæt på læringseffeten

  Project Details

  Description

  Deltagelse i projekt i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Kommuners skoler.
  • Projektet arbejder med udvikling af fælles årsplaner og fælles undervisningsforløb samt videndeling i fagteams på årgange idet der fokuseres på professionelle læringsfællesskaber.
  • Arbejde med elevernes progression i klasseteams. Her tænkes i læringsmål for den enkelte elev.
  Deltagelsen retter sig mod forvaltningernes og ledernes blikke og indsats.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/1630/06/18

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.