Tablet-teknologi i Fysioterapi

Project Details

Description

Udvikling og afprøvning af genoptræningsportal inkl. applikationer anvendt via Ipads og Iphones i et genoptræningsforløb af borgere i kommunal regi. Et samarbejde mellem Digifys - kommunal træningsenhed og Fysioterapiuddannelsen, UCN.
Vi mener, at app teknologien kan blive et afgørende bindeled imellem patienten og fysioterapeuten, da den korrekt anvendt kan gøre avanceret teknologi både brugervenlig, tilgængelig og nærværende.
I dette projekt ønsker vi at afdække, implementere og afprøve funktionalitet og design af to apps:
En app rettet imod fysioterapeuterne som skal gøre det muligt for fysioterapeuten at optage øvelser som efterfølgende skal kunne distribueres til patienten.
En app rettet imod patienterne som skal kunne vise patientens individuelle træningsprogram på video og patienten skal via app’en kunne kommunikere tilbage via Digifys til fysioterapeuten.
Det er målet med dette projekt at afdække, hvordan disse nye redskaber skal designes, så de bidrager til øgning af patientens empowerment.
StatusFinished
Effective start/end date03/02/1330/06/14

Collaborative partners

  • (lead)
  • Digifys (Project partner)
  • Aalborg Kommune (Project partner)

Keywords

  • empowerment
  • physiotherapy
  • mobile technology