Tal og regnestrategier: Fleksibilitet og adaptivitet

Project Details

Description

Projektet bygger videre på to afsluttede projekter, a) Arithmetics Strategies and Later Achievement from Grades 1-6 – International Postdoc (Pernille B. Sunde) og Flexibility and Adaptivity with focus on arithmetic – Ph.d. (Lóa Björk Jóelsdóttir).

Layman's description

I dette projekt undersøger vi børns udvikling af forståelse for tal og regning, herunder fleksible/adaptive regnestrategier.
Vi har også stor fokus på formidling af resultater fra vores tidligere forskning indenfor området, både ved oplæg på konferencer mm og skrivning af danske og internationale artikler.

Key findings

a) Vores resultater fra tidligere og ny forskning bliver både tilgængelige i danske og internationale tidsskrifter
b) Dybere forståelse for børns udvikling af talforståelse, regnestrategier, herunder fleksibilitet og adaptivitet
Short titleTal og regning
StatusActive
Effective start/end date01/02/2330/06/26

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.