Project Details

Description

Hvad gør en elev til en talentelev i matematik? Er den hurtige elev altid et talent, eller kræver det noget mere?
I projektet sætter vi fokus på den vinkel på talent/"giftedness", som Sriraman m.fl. er ambassadør for, hvor kreativitet er et væsentligt element i definitionen af talent. Denne definition findes fx i Renzullis model fra 1978:
a) Præstation over det sædvanlige,
b) opgavefordybelse
c) kreativitet.

I de sidste år har der været stor fokus på diskussion om elevers mindset. I matematik er der særligt udviklet teorien og Mathematical Mindset (Boaler 2015).
Vi ser paralleller mellem Renzullis talentmodel og et veludviklet Mathematical Mindset. I projektet undersøger vi denne mulige sammenhæng.
Short titleMatematiktalenter
StatusFinished
Effective start/end date02/01/1830/12/19

Keywords

  • mathematics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.