Tavshed i offentligheden

Project Details

Description

Jeg vil i dette projekt forsøge at samle nogle af mine hidtidige overvejelser omkring demokrati, medier, ytringsfrihed og offentlighed i en større afhandling. Jeg vil her særligt fokusere på, hvordan tavshedens rolle som en produktiv medskaber i offentligheden ofte overses i de demokratiske diskussioner.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.