Teknologier i borgernær sundhed

Project Details

Description

Formålet med forskningsprogrammet er at forske i teknologiens samspil med borgeren og/eller de professionelle i forskellige kontekster og med et særligt fokus på, hvordan teknologien understøtter eller begrænser borgerens livskvalitet og sundhed.

Den teknologiske udvikling byder på mange nye udviklingsmuligheder i indsatserne indenfor social- og sundhedssektoren, og sideløbende skaber den hastigt voksende teknologiske udvikling nye udfordringer af forskellig karakter for borgere, patienter, infrastrukturer, beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. Et centralt fokus ved den teknologiske udvikling er at have viden til at vurdere, om og i givet fald hvordan forskellige sundheds- og velfærdsteknologier bringer værdi til borgere og patienter og i hvilke kontekster og med hvilke formål. Disse forhold danner baggrunden for forskningsfokus i ”Teknologier i borgernær sundhed”.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1331/12/21

Collaborative partners

 • (lead)
 • Region Nordjylland (Project partner)
 • Aalborg University (Project partner)
 • Aarhus University (Project partner)
 • VIA University College (Project partner)
 • UCL University College (Project partner)
 • Metropol EVU (Project partner)
 • BrainsBusiness (Project partner)
 • University of Northampton (Project partner)
 • SOSU-Nord (Project partner)
 • Aarhus Univeristy Hospital (Project partner)
 • Karolinska Institute (Project partner)
 • Lund University (Project partner)
 • Auckland University of Technology (Project partner)