Teknologier og fagligheder

Project Details

Description

Ph.d. afhandling under udarbejdelse. Forskningsprojekt der undersøger, hvordan forståelser af udsathed skabes gennem teknologier i familieafdelingen, og hvilke former for fagligheder, der træder frem.
Projektet bygger på et feltarbejde, hvor der er observeret visitationsmøder og teammøder i en konkret familieafdeling.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1201/01/24

Keywords

  • social work and social conditions